Back to All Events

Paddle Out Oslo - Equinor og Norges rolle i Australbukta Public

  • SALT art & music Festningsallmenningen, Norway Oslo, Norway (map)

Hosted by Fight for the Bight Norway, and Greenpeace Norge, Natur og Ungdom, Nordic Surfers Magazine, Nordic Ocean Watch,Patagonia, Great Australian Bight Alliance, and Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Norwegian (English text below):

Hva er det egentlig Equinor driver med nede i Australia?

Vi inviterer til en dag på Salt med paneldiskusjon, visning av Patagonias film "Never Town", musikk og selvfølgelig den mest australske demonstrasjonsformen av dem alle; en paddle out foran operahuset.

Eventet arrangeres av The Great Australian Bight Alliance, Greenpeace Norge, Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten Vesterålen Senja, Nordic Surfers Mag og Patagonia. Med en delegasjon fra Australia nå i Norge, er dette en perfekt anledning til å diskutere Equinors rolle hjemme og i utlandet

Salts servering er åpen og det er mulig å kjøpe billetter til badstua.

HVEM KOMMER

Bunna Lawrie er aboriginsk leder og musiker fra Australbukta. Hans folk har tatt vare på Australbukta i tusenvis av år, så han er den beste til å fortelle hvor unikt og viktig Australbukta er.

Ingrid Skjoldvær, nestleder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja, deler erfaringer fra arbeidet med å redde norske områder fra oljevirksomhet.

Peter Owen og Jess Lerch, fra The Wilderness Society, en del av The Great Australian Bight Alliance, deler erfaringer fra flere års arbeid med å holde oljeselskap ute av Australbukta. Peter var “Environmentalist of the year” for sitt arbeid i Australia.

Heath Joske er ambassadør for Patagonia og surfet tidligere profesjonelt. Han bor og surfer i Australbukta, og jobber nå som fisker. Han kjenner havet sør for Australia godt og møter med Equinor har gjort han mer bekymret.


PROGRAM

12:00 - Velkomst med innledende taler fra The Great Australian Bight Alliance og samarbeidspartnere.
12:30 - Paddle out
13:30 - Filmvisning og paneldebatt


FAQ

Hva er en paddle-out?

Paddle out er en markeringsform hvor en gruppe padler ut på vannet på surfbrett, kajakker eller noe annet som flyter og møtes til en markering ute på vannet. Paddle-out-markeringen er vanlig i Australia hvor “alle” har et surfbrett eller tre i garasjen og vannet er varmt. Dette stopper ikke hos fra å gjøre det, men den blir nok en litt raskere affære i når vi padler ut mellom Salt og operahuset.

Må jeg ut i vannet?
Det viktigste er at du tar turen til Salt. Vi ønsker at flest mulig blir med på selve paddle-outen, men det er ikke et krav. Størstedelen av arrangementet skjer på land, med paneldebatt, taler og filmvisning.

Er det mulig å bli med å padle ut selv om jeg ikke har brett/kano/kajakk?
Vi vil ha noe låneutstyr etter førstemann til mølla-prinsippet.

Er det sikkert?
Du må selv ta en avgjørelse på om du er trygg nok på deg selv i vannet, og vet hvordan du skal forholde deg i kaldt vann. Greenpeace stiller med båt for å sørge for sikkerheten.

Er dette et anti-Equinor-arrangement?
Nei, vi mener at Equinor har noen prosjekter, slik som Australbukta, som verken gagner klimaendringene, naturen eller omdømmet til Equinor og Norge. Det er dette vi setter søkelys på og diskuterer denne dagen.

Er saunaene til Salt tilgjengelige?
De er åpne, men må bookes her https://www.salted.no/sauna

in English:

What exactly is Equinor doing in Australia?


Please join us for a day of action at SALT, including a panel discussion, a screening of Patagonia’s film NeverTown, music and of course the most Australian demonstration of them all - a ‘paddle out’ in front of the Oslo Opera House.

The event is co-hosted by the Great Australian Bight Alliance, Greenpeace Norway, the People's Action for Oil-Free Lofoten, Nordic Surfers Mag and Patagonia. With a delegation of Australians travelling to Norway to present at Equinor's Annual General Meeting, this is the perfect opportunity to discuss Equinors' role at home and abroad.

Food and drinks will be available for purchase at the SALT café and tickets will be available for the SALT sauna.

WHO IS COMING

Bunna Lawrie is a Mirning Aboriginal elder and musician from the Great Australian Bight. His people have cared for the Bight for thousands of years, so there is no one better at explaining the significance of the area.

Ingrid Skjoldvær from the People's Action for Oil-Free Lofoten, Vesterålen and Senja will share her experiences from working to save Norwegian waters from oil activities.

Peter Owen and Jess Lerch from The Wilderness Society, which is part of the Great Australian Bight Alliance, will share their experiences from years of campaigning to keep oil companies out of the Bight. Peter was named ‘Environmentalist of the Year’ for his work in Australia.

Heath Joske is a Patagonia Ambassador and former professional surfer who lives, surfs and works as a fisherman in the Bight. He has a deep understanding of Australia’s Southern Ocean and, after meetings with Equinor, is concerned about its future.

PROGRAM

12:00 - Welcome with introductory speeches from The Great Australian Bight Alliance and local partners.
12:30 - Paddle out
13:30 - Film screening and panel discussion

FAQ

What is a paddle out?
A ‘paddle out’ is a demonstration where a group of people gather together in the water on surfboards, kayaks or anything else that floats to show their support for a particular cause. Paddle outs are a common form of demonstration in Australia, as almost everyone has a surfboard or some kind of vessel in their garage and the water is warm. We won’t be deterred by the colder water in Oslo, but it will be a slightly faster affair when we paddle out between SALT and the Opera House.

Do I have to go out into the water?
No. The most important thing is that you go to SALT. We want as many people as possible to join the actual paddle out, but you can also participate from the shore. Most of the event will take place at SALT, including the panel discussion, speeches and the film screening.

Is it possible to join the paddle out if I don't have a board / canoe / kayak?
Yes. There will be some boards, kayaks and other equipment available on a first-come-first-served basis.

Is it safe?

You should only enter the water if you are a confident swimmer and feel comfortable doing so. Greenpeace will be on the water with a boat to ensure safety.

Is this an anti-Equinor event?
No. We believe that some of Equinor’s projects, including their planned activities in the Great Australian Bight, pose a significant risk to climate change, globally unique biodiversity and the reputation of both Equinor and Norway. This is what we will highlight and discuss during the event.

Can we use the Saunas at Salt?

Salt's saunas are open, and can be booked here as long as they have capacity. https://www.salted.no/sauna