.view-list .entry + .entry { margin-top: 20px; }

Norske surfere samlet seg i protest mot Equinor foran Operaen / Norwegian surfers gathered in protest against Equinor in front of the Opera House

English translation

A celebrity billionaire, a queen and an overall surf elite are among those protesting against Norwegian oil drilling in Australia: the planned oil exploration is perceived as madness.

On Sunday, surfers and environmentalists gathered for a very non-traditional protest in the Norwegian context.It is a rare sight so deep in the Oslofjord.

“The meeting here says something about the growing opposition also here in Norway,” said head of Greenpeace Norway, Frode Pleym.

The protest is against Equinor, the state-dominated oil company that plans to look for oil in the Great Australian Bight, the sea area just south of Australia.

Equinor has been met with major protests both locally and internationally, which believe that the scenic area is too vulnerable to oil exploration.

Paddle out against Equinor
First, the surf boards gently splashes in the Oslo fjord.Then the surfers throw themselves after, one by one, into the icy water. But the sun shines, and the surfers have thick wetsuits, so they don't freeze.

This form of protest is called a paddle out. It has a long tradition in Australia and the United States, two countries with strong surf culture.

In recent months, surfers have arranged a number of such protests several places in the world, but this is the first in front of the opera.
Saturday there was a smaller event in Stavanger.

“For me, the planned oil exploration is perceived as madness from both a brand and an economic point of view, as Equinor, as all others, must be more quickly transformed from fossil to renewable energy. And it is an insult to all of us who are illuminating action in terms of climate change and in terms of commitments we must face in the Paris treaty,” Pleym said.

In Australia, the protests have been going on for a long time, even before Equinor took over the exploration licences two years ago.

According to the environmental organisation The Wilderness Society, over 50.000 people participated in demonstrations throughout Australia in recent weeks.


Seventeen City Councils along the south coast have adopted that they are opposed, according to the Great Australian Bight Alliance.

Jess Lerch, the leader of The Wilderness Society, is in Norway to attend Equinor’s general meeting in the coming week.

“It makes me humble to see all the commitment here in Norway as well, and it’s amazing to be here. I am looking forward to coming back to Australia and telling about the commitment up here,” Lerch said.

– How likely do you think it is that Equinor will give in to the pressure?

“I think the question is when and how. The Australian people are not going to let this go on. The question is just how much pressure is going to be needed and how long it’s going to take,” Lerch said.

Source: Aftenposten, Norway
En kjendismilliardær, en dronning og en samlet surfeelite er blant dem som protesterer mot norsk oljeboring i Australia: – Den planlagte oljeletingen oppleves som galskap.

Søndag samlet surfere og miljøaktivister seg for en svært utradisjonell protest i norsk sammenheng. Det er et sjeldent syn så dypt inne i Oslofjorden.

– Oppmøtet her sier noe om den voksende motstanden også her i Norge, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

Protesten er mot Equinor, det statsdominerte oljeselskapet som planlegger å lete etter olje i Australbukta, havområdet rett sør for Australia.

Equinor er blitt møtt med store protester både lokalt og internasjonalt, som mener at det naturskjønne området er for sårbart for oljeleting.

«Padler ut» mot Equinor

Først klasker surfebrettene forsiktig ut i Oslofjorden. Så kaster surferne seg etter, en etter en, i det iskalde vannet. Men solen skinner, og surferne har tykke våtdrakter, så de fryser ikke.

Denne protestformen kalles en «paddle out». Det har en lang tradisjon i Australia og USA, to land med sterk surfekultur.

De siste månedene har surfere arrangert en rekke slike protester flere steder i verden, men dette er den første foran Operaen.

Lørdag var det en mindre markering i Stavanger.

– For meg oppleves den planlagte oljeletingen som galskap fra både et merkevare- og et økonomisk synspunkt, ettersom Equinor som alle andre raskere må omstille fra fossilt til fornybar energi.
Og det er en fornærmelse mot alle oss som etterlyser handling når det gjelder klimaendringene og med tanke på forpliktelsene vi må møte i Parisavtalen, sier Pleym.

I Australia har protestene pågått i lang tid, også før Equinor «tok over» letelisensene for to år siden. Ifølge miljøorganisasjonen

The Wilderness Society har over 50.000 personer deltatt i demonstrasjoner over hele Australia de siste ukene.
17 bystyrer langs sørkysten har vedtatt at de er imot, ifølge organisasjonen Great Australian Bight Alliance.

Jess Lerch, lederen i The Wilderness Society er i Norge for å delta på Equinors generalforsamling den kommende uken.

– Det gjør meg ydmyk å se alt engasjementet her i Norge også, og det er utrolig å være her. Jeg gleder meg til å komme tilbake til Australia og fortelle om engasjementet her oppe, sier Lerch.

– Hvor sannsynlig tror du det er at Equinor kommer til å gi etter for presset?

– Jeg tror spørsmålet er når og hvordan. Det australske folket kommer ikke til å la dette fortsette. Spørsmålet er bare hvor mye som skal til og hvor lang tid det kommer til å ta, sier Lerch.

Full story here

Photo: Siri Øverland Eriksen  The paddle out near the Opera House, Oslo

Photo: Siri Øverland Eriksen
The paddle out near the Opera House, Oslo